A A+

 • Scutire de plată a primelor, pentru asigurarea de bază, în cazul în care invaliditatea permanentă dintr-un accident este mai mare de 50 %;
 • Garantarea sumei asigurate pentru contractele cu primele plătite la zi, sau a unei sume asigurate reduse,  pentru contractele la care a încetat plata primelor de asigurare (dacă primele de asigurare au fost plătite cel puțin un an;
 • Plata sumei asigurate, mentionate în contract, în caz de deces din alte cauză decât accident;
 • Protecție față de inflație prin clauza de indexare automată sau la cerere a primelor de asigurare la asigurarea de bază, care se realizează începând cu anul doi de asigurare și cel mai târziu la începutul penultimului an de asigurare de plată a ratelor de prime, inclusiv;
 • Protecție suplimentară, prin acoperirea celor cinci riscuri suplimentare, respectiv deces din accident, invaliditate permanentă din accident, fracturi din accident, arsuri din accident;
 • Plata unor indemnizații de asigurare în cazul invalidității permanente, fracturilor și arsurilor, care sunt stabilite ca procent din suma asigurată corespunzător cu tipul acestora, menționat în scala specifică de indemnizare.
 • Flexibilitate în plata primelor de asigurare prin posibilitatea de a opta pentru plata unică ori în rate anuale, semestriale, trimestriale sau lunare. Cu cât frecvența de plată a primelor este mai redusă, cu atât asiguratul beneficiază de discaunturi mai mari la plata acestora;
 • Posibilitatea de a alege la expirarea duratei de plată a primelor a unuia dintre cele două moduri de plată a sumei asigurate, dintr-o dată sau sub formă de pensie lunară sau anuală pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între 4 și 30 de ani;
 • Acordarea unui termen de păsuire de la plata primelor, de 2 luni;
 • Posibilitatea de a reactiva polița de asigurare în termen de 2 ani de la plata ultimei rate de primă, prin plata integrală a ratelor de primă restante sau prin reducerea sumei asigurate;
 • Posibilitatea de a înceta contractul de asigurare prin plata sumei de răscumpărare, după un an de la începutul asigurării;
 • Posibilitatea de a cesiona derepturile din asigurare în favoarea unei bănci creditoare.